cty tnhh Ktec

Phần mềm điều hành và quản lý Taxi TOS-K02

Phần mềm điều hành v

Phần mềm điều hành và quản lý Taxi TOS-K02

Giá bán: 0/Gói
Thông Tin Chi Tiết:

Phần mềm điều hành Taxi Tos-K02 được viết dựa trên ngôn ngữ  VB.Net với cơ sở dữ liệu SQL, do các lập trình viên của Công ty KTEC thực hiện, phần mềm có khả năng ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Taxi.

Phần mềm quản lý tuần tự theo quy trình từ khi có cuộc điện thoại của khách hàng gọi vào cho đến khi điều hành viên phát điểm và xe đón khách:

Nhận cuộc gọi -> hiển thị thông tin người gọi (số điện thoại và điạ chỉ)  -> nhập yêu cầu -> chuyển qua kênh điều hành phát điểm -> nhập số tài xe đón -> kết thúc & lưu vào cơ sở dữ liệu


Bản quyền © thuộc Công ty Ktec
38 Vân Đồn - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Liên hệ: Điện thoại: 058.387 7799 | Fax: 058.387 2299 | Email: ktecvn@ktec.vn